ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Z?KONY A VYHL??KY

381/2012 - Vyhl??ka 381/2012 z 21.11.2012, ktorou sa men? a doplna vyhl??ka 9/2009

68/2012 - Z?kon 68/2012 z 31.01.2012, ktor?m sa men? a doplna z?kon 8/2009 a ktor?m sa doplna z?kon c. 582/2004 Z. z.

313/2011 - Z?kon 313/2011 z 13.09.2011, ktor?m sa men? a doplna z?kon 8/2009

361/2011 - Vyhl??ka 361/2011 z 12.10.2011, ktorou sa men? a doplna vyhl??ka 9/2009

119/2011 - Z?kon 119/2011 z 24.03.2011, ktor?m sa men? a doplna z?kon 8/2009 a 145/1995

130/2010 ? Vyhl??ka 130/2010 z 23.03.2010, ktorou sa men? a doplna vyhl??ka 9/2009

413/2010 ? Vyhl??ka 413/2010 z 20.10.2010, ktorou sa men? a doplna vyhl??ka 9/2009

144/2010 ? Z?kon 144/2010 z 03.03.2010, ktor?m sa men? a doplna z?kon 8/2009

8/2009 ? Z?kon 8/2008 z 03.12.2008 o cestnej prem?vke

9/2009 - Vyhl??ka 9/2008 (stav k 01.01.2014), ktorou sa vykon?va z?kon o cestnej prem?vke

Vyhlaska-381.2012.pdf 361_2011.pdf 2009-8.pdf 2010-130.pdf 2010-144.pdf 2010-413.pdf 2011-119.pdf 2011-313.pdf Vyhlaska-9.2009-k-1.1.2014.pdf Zakon-68.2012.pdf