ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Osobitná skúška zo skupiny "A2" na "A"

Čo je potrebné prodovšetkým vedieť?

19ho januára 2013 sa automaticky zmenilo všetkým držiteľom vodičského oprávnenia “A do 25kW”, toto ich oprávnenie na skupinu “A2″, čiže motocykel do 35kW.

Ponúkame Vám všetko čo potrebujete k rozšíreniu zo skupiny “A2 ” (po dvojročnej praxi), na skupinu “A”, čiže na motocykel s výkonom presahujúcim 35 kW (motocykel bez obmedzenia). Urobíme všetko pre to, aby ste mohli čím skôr vychutnávať neopakovateľlný pocit slobody na dvoch kolesách na motocykli s vyšším výkonom, než na ktorom ste jazdili doposiaľ.

Potešíme Vás :-) Pokiaľ spĺňate podmienku dvojročnej praxe na motocykli s výkonom do 35 kW (uzná sa aj prax na motocykli do 25kW), máte dve možnosti pre získanie vodičského oprávnenia skupiny “A” (motocykel bez obmedzenia). Buď vykonáte osobitnú skúšku bez výcviku v autoškole, prípadne osobitný výcvik v autoškole, po ktorom sa skúška nevyžaduje. Pri prvej a aj druhej variante sa minimálny vek 24 rokov nevyžaduje. Ten je potrebný, iba ak vykonávate skúšku po výcviku v autoškole bez dokladovania praxe na motocykli do 25 kW (35kW). Vodičský preukaz na motocykel bez obmedzenia výkonu teda možno získať najskôr už v 20 roku života, pokiaľ dokladujete min. 2 ročnú prax na A2 a tento vodičksý preukaz ste získali už v 18tke.

Možnosť 1 – osobitný výcvik

Prihlásite sa do osobitného kurzu v autoškole a absolvujete predpísané hodiny teoretickej a praktickej výučby. (osobitný výcvik je voči bežnému kurzu zredukovaný na menšie množstvo vyučovacích hodín teórie a takisto aj praktických jázd – podľa aktuálne platných učebných osnov osobitných výcvikov). Po jeho ukončení Vám bude vydané osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku na skupinu “A-motocykel bez obmedzenia”. Po jeho doručení na dopravný inšpektorát Vám bude udelené vodičské oprávnenie skupiny A bez obmedzenia. Podmienkou je samozrejme zároveň minimálne dvojročná prax vo vedení jednostopového vozidla skupiny A do 25/35 kW. Skúška sa v tomto prípade nerobí, avšak táto varianta je časovo a finančne náročnejšia! Správny poplatok je 10,-€, uhrádza sa priložením E-kolku z terminálu E-kolok ( ID kód pre rýchle vyhľadanie platby v terminále E-kolok pri osobitnom výcviku na “A” je 471 )

Možnosť 2 – osobitná skúška /len jazda/

Po skompletovaní potrebných tlačív a dokladovaní minimálne dvojrčnej praxe na motocykli do 35kW (uzná sa aj prax na motocykli do 25kW), prípadne zároveň o prenajímaní si motocykla do 25/35kW, pokiaľ sám nie ste jeho držiteľom zapísaným v OEV jednostopového vozidla, doložení E-kolku v hodnote 16,50 € ( lístok s QR kódom z elektronického terminálu E-kolok, ID kód pre rýchle vyhľdanie platby v terminále E-kolok pre osobitnú skúšku “A” je 467, pre opakovanú osobitnú skúšku “A” je ID kód 468 – poplatok 4,-€ ), vyplnení žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia a potvrdenia o lekárskej spôsobilosti na tomto A3 obojstrannom tlačive: ( žiadosť o udelenie V.O., strany 1 a 4, žiadosť o udelenie V.O., strany 2 a 3 ), Vás prihlásime na osobitnú skúšku z vedenia jednostopového vozidla, ktorá sa skladá LEN Z PRAKTICKEJ JAZDY (cvičisko a jazda v premávke). TESTY z pravidiel cestnej premávky sa pri tejto skúške NEROBIA!!! Pred touto skúškou silno doporučujeme aspoň krátku prípravu u nás v autoškole – jazdu na oboznámenie sa s naším cvičným vozidlom a takisto požiadavkami pri výkone skúšky na cvičisku a v premávke. Táto varianta je rýchla, finančne menej náročná ako osobitný výcvik a nakoľko sa pri osobitnej skúške nerobia písomné testy ale iba jazda, neriskujete odobratie už udeleného vodičského oprávnenia (prípadne nariadenie preskúšania z PCP) pri prípadne neúspešnej skúške.

Tlačivá

Všetky potrebné tlačivá Vám poskytneme, stačí ak nás navštívite v našej kancelárií, prípadne si ich stiahnite a vytlačte z našej stránky zo sekcie “NA STIAHNUTIE”. Tlačivá k dokladovaniu praxe prípadne prenájmu motocykla nájdete nižšie. Musia byť použité iba tieto dve tlačivá /prípadne presne rovnaké/. Dokladovanie praxe či nájmu motocykla uvedené na odlišných tlačivách dopravný inšpektorát neuzná!

Tlačivo na “Čestné vyhlásenie o minimálne dvojročnej praxi vo vedení jednostopového motorového vozidla” vo formáte PDF – kliknite na link!

Tlačivo na “Čestné vyhlásenie o minimálne dvojročnej praxi vo vedení jednostopového motorového vozidla” vo formáte JPG – kliknite na link!

Tlačivo na “Čestné vyhlásenie jeho držiteľa o nájme jednostopového motorového vozidla” vo formáte PDF – kliknite na link!

Tlačivo na “Čestné vyhlásenie jeho držiteľa o nájme jednostopového motorového vozidla” vo formáte JPG – kliknite na link!

Po skompletovaní všetkých dokladov Vám zabezpečíme vykonanie skúšky, prípadne Vás zaradíme do osobitného výcviku v našej autoškole.

inštruktor a motocykel

Pri obidvoch možnostiach získavania vodičského oprávnenia bude Vašim inštruktorom Boris Hrozienčik. (25 ročné skúsenosti v jazdení na motocykloch, prax inštruktora na motocykloch 16rokov) V súkromí jazdím na Honde CBR1000RR Fireblade Repsol a na Suzuki Intruder VL1500LC. V autoškole je cvičným schváleným vozidlom pre tento účel Honda CB600F Hornet. Používame značkové kvalitné prilby Shark a Nolan a BT komunikátory Sena SMH 20S a Sena 10C s kamerou, oranžové schválené reflexné vesty s nápisom “AUTOšKOLA”, cvičisko na Podháji pri kasárňach a učebňu praktickej výučby v Dome odborov Strojár v Martine.