ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Preskúšanie po zákaze činnosti

Pokiaľ Vám príslušný dopravný inšpektorát nariadil po zákaze činnosti podrobenie sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti /preskúšanie vedenia motorového vozidla v premávke, k tomuto Vám zabezpečíme schválené a označené cvičné vozidlo autoškoly aj s inštruktorom s platným inštruktorským preukazom. Bez týchto náležitostí nie je možné preskúšanie za prítomnosti skúšobného komisára absolvovať. Termín preskúšania sa stanoví po vzájomnej dohode medzi skúšobným komisárom, autoškolou a žiadateľom o preskúšanie.