ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

kurzy na osobný automobil skupina "B"

Ako sa zapísať do kurzu

Osobne v Dome Odborov Strojár v Martine, 4.poschodie – každý pondelok, stredu a štvrtok od 16:30 hod do 18:00 hod Telefonicky na čísle 0905 664 476 Mailom: info@autoskolaboris.sk Cez facebook: Boris Hrozienčik - napíšte mi správu, prípadne si ma pridajte do priateľov a dohodneme sa na daľšom postupe Správou cez ICQ: 324-910-949 alebo skype: boris.hroziencik Po zapísaní sa do kurzu Vám včas oznámime termín najbližšieho otváraného kurzu

Podmienky zaradenia do kurzu

- absolvovať lekársku prehliadku a priniesť nám o tomto potvrdenie (potvrdí lekár na titulnej strane žiadosti o udelenie V.O.) – tu je vzor správneho vyplnenia. - vek pri prihlásení nie je stanovený, v deň skúšok je však potrebné mať 18, prípadne 17 rokov - nemať uložený zákaz činnosti (zákaz viesť motorové vozidlo, ľudovo nazývané – odklad) - nevlastniť už vodičský preukaz vydaný v SR, prípadne inej krajine E.U., ktorý by obsahoval rovnaké skupiny, ako o ktoré teraz žiadam - byť zdravotne a psychicky spôsobilý na vedenie vozidla - K zaradeniu do kurzu je potrebné nám odovzdať vyplnené tlačivo “Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia” - vzor správneho vyplnenia. Na tomto tlačive sa posudzuje aj zdravotná spôsobilosť uchádzača o vodičské oprávnenie. Tlačivo musí byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované všeobecným praktickým lekárom, alebo lekárom pre deti a dorast. Pečiatka musí byť čitateľná. Toto tlačivo nájdete aj na našej nástenke v Strojári na 4.poschodí (budova je otvorená denne od 06:00 do 22:00 hod.), – môžete si ho odtiaľ zobrať, vždy je tam pripravených viac kusov, prípadne pri záujme o kurz Vám ho doručíme osobne, prípadne do iného okresu aj poštou, alebo ak máte tlačiareň formátu A3, môžete si ho vytlačiť aj z našej stránky podľa inštrukcií v sekcií “NA STIAHNUTIE”.

Vodičský preukaz na osobný automobil už od sedemnástich rokov

Nemáte ešte 18 rokov? Vôbec to nevadí. Vodičský preukaz Vám bude vydaný po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok, ktorých sa môžete zúčastniť už po dovŕšení 17-teho roku života. Začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B môžete trebárs aj v šestnástich, optimálne je však začať 3-4 mesiace pred dovŕšením 17 roku života. Vek pri prihlásení nie je stanovený, no nepriamo ho určuje pravidlo, že kurz sa musí ukončiť do 12 mesiacov od jeho začatia.

Podmienkou je, aby do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však 3 mesiace, ste viedli vozidlo len v prítomnosti spolujazdca, ktorý musí spĺňať nasledovné podmienky:
- musí ho schváliť zákonný zástupca
- musí mať vodičský preukaz skupiny B najmenej 10 rokov
- musí byť zapísaný ako spolujazdec v evidencii vodičov orgánom Policajného zboru
- počet spolujazdcov maloletého vodiča nie je stanovený, zákonný zástupca ich môže na tlačivo zapísať viacerých

Dĺžka kurzu (maximálne 12 mesiacov)

Ako dlho bude trvať Váš kurz, záleží predovšetkým od Vás. Môžete jazdiť trebárs iba raz za týždeň a robiť vodičák pomaličky, no doba kurzu sa tým značne predĺži. Alebo môžete mať jazdy intenzívnejšie za sebou, trebárs aj každý deň a skončiť kurz tak rýchlo, ako sa len bude dať. Pri dodržaní všetkých platných ustanovení a absolvovaní kompletnej povinnej prípravy je najkratšia možná doba zhruba 32 dní. Zvyčajne štandardný kurz vodičského preukazu skupiny B trvá 2-3 mesiace, no presná dĺžka závisí len od Vás. Pozor však na to, že od 19.01.2013 platí zmena, ktorá znie “Trvanie vodičského kurzu je najviac 12 mesiacov odo dňa začatia kurzu”. Po uplynutí tejto lehoty, musí byť Váš kurz ukončený, čiže buď vydaním osvedčenia o tom, že ste absolvovali kompletnú prípravu a kurz úspešne ukončili, prípadne vyradením bez vydania osvedčenia o ukončení, čím Vám získaná časť prípravy prepadá a v prípadnom novom kurze treba absolvovať všetko od začiatku.

Pozor na to, že zákon nepripúšťa žiadnu možnosť predĺženia kurzu, aj keby ste boli dlhodobo chorí, vo výkone trestu, prípadne mali iné hoci aj vážne dôvody. Teoretická príprava trvá približne mesiac, na jazdy do premávky môžete ísť prvý krát zhruba po dvoch týždňoch od jej začatia. Súčasťou podmienok k ukončeniu kurzu v autoškole je aj absolvovanie kurzu prvej pomoci. Výcvik vodičov v autoškole pozostáva z dvoch základných častí: teoretickej a praktickej. Od januára 2008 môžete získať vodičák len vtedy, ak ste absolvovali aj kurz prvej pomoci.

Teoretická príprava

Teoretická výučba u nás prebieha formou prednášok 3x do týždňa. Býva vždy v pondelok, stredu a štvrtok, v čase od 16:30 hod. Teórie sa uskutočňujú v priestoroch autoškoly BORIS v Dome odborov Strojár v Martine.

Vyučujeme za pomoci projektora a máme aj interaktívny počítačový systém OnFinity, ktorý uľahčuje vysvetľovanie pravidiel cestnej premávky. Počas výcviku v našej autoškole si môžete zadarmo zapožičať učebnice pravidiel cestnej premávky, skúšobné testy, prípadne aj daľšie študijné materiály (aj v elektronickej podobe).

Osnova teoretickej prípravy zahŕňa tieto oblasti:
- pravidlá cestnej premávky
- konštrukcia a údržba vozidla
- teória vedenia vozidla
- zásady bezpečnej jazdy
- záverečné opakovanie s preskúšaním testov

Praktický výcvik

Praktický výcvik obsahuje tieto aktivity:
- oboznámenie sa s vozidlom
- autotrenažér, autocvičisko
- individuálne jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky
- individuálne jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu

Praktické jazdy

Pred jazdami v cestnej premávke a autocvičisku sa najprv absolvuje autotrenažér. Slúži na oboznámenie sa s ovládaním vozidla a na získanie základných zručností potrebných na jeho vedenie. Potom nasledujú individuálne jazdy priamo v cestnej premávke a na autocvičisku, na ktorých sa zúčastňuje žiak a inštruktor. Inštruktori pracujú len pre našu autoškolu, sú profesionáli s dlhoročnou praxou, trpezliví a pripravení maximálne Vám pomôcť. A čo je dôležité, nikto nebude po Vás kričať, či hnevať sa, pokiaľ všetko nepôjde hneď tak, ako je k získaniu vodičáku potrebné.

Výcvik v premávke sa začína na jednoduchých a rovných cestách. Náročnosť premávky a trasy sa počas výcviku so zdokonaľovaním Vašich schopností postupne stupňujú. Ku koncu výcviku budete vedieť samostatne riešiť všetky križovatky, orientovať sa na kruhovom objazde a mať schopnosti viesť vozidlo sám bez pomoci a zásahov inštruktora. Na autocvičisku sa naučíte základné spôsoby parkovania, obchádzania prekážok a cúvanie.

Praktický výcvik prebieha na štyroch vozidlách Škoda Fabia, ktoré sa nám pre tento účel veľmi osvedčili (majú dobré rozmery k zvládnutiu cvičiskaa sú značne odolné voči martinským zničeným cestám… :-).Čas a miesto stretnutia na jazdu je vždy na vzájomnej dohode s autoškolou. Jazdíme celý deň, a to aj cez víkendy a sviatky. Jazdy sa uskutočňujú v uliciach Martina, Vrútok a okolia.Tieto lokality poskytujú ideálne podmienky na výcvik budúcich vodičov. Jazdí sa predovšetkým po mestských komunikáciach a križovatkách, ktorých zvládnutie prispeje k Vášmu rozvoju a získavaniu skúseností.Jazdy typu “Martin – Turč.Teplice” s nami teda zrejme neabsolvujete, hoci jazdu po dlhej rovnej komunikácií v rozumnej miere áno. Intenzita martinskej dopravy nie je až tak slabá, aby ste si nemohli vyskúšať aj jazdu v hustej premávke, no nie je až tak silná, aby ste svoju jazdu prestáli v kolónach, ako to môže byť v čase dopravnej špičky vo veľkých mestách.

Noste prosím so sebou na každú jazdu svoj občiansky preukaz a zápisník praktického výcviku. A samozrejme treba prísť oddýchnutý a spôsobilý… :-)

Po absolvovaní predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby, môže byť Váš výcvik oficiálne ukončený a zabezpečíme Vám čo najrýchlejšie termín skúšok.