ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VYDANIE VODIČSKÉHO PREUKAZU V MT

Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky v autoškole BORIS, môžete už najbližší stránkový deň požiadať o vydanie vodičského preukazu. Môže to byť v mieste Vášho pobytu, prípadne v Martine. Okresný dopravný inšpektorát – skupina vydávania dokladov (jednotné pracovisko) sídli v Martine na Vajanského námestí 1, (vedľa kina Strojár) v priestoroch, kde sídli aj Obvodný a Mestský úrad Martin.

K vydaniu VP potrebujete iba Váš občiansky preukaz. Poplatok za vydanie Vášho vodičského preukazu je 6,50€, prípadne 26,50€ pri expresnom vydaní v skrátenom čase do dvoch dní. Poplatok uhradíte kolkom z elektronického terminálu Slovenskej pošty (nachádza sa priamo na Okresnom úrade na Jednotnom pracovisku). ID kód pre uľahčenie vyhľadania služby Vám povie pracovníčka oddelenie dokladov pri podávaní žiadosti o vydanie VP. Skutočnosť, že ste úspešne zložili skúšku v autoškole a splnili podmienky pre vydanie vodičského preukazu, je už zaznamenaná v elektronickom systéme – vo Vašej karte vodiča. Nepotrebujete žiadny ďalší doklad a ani žiadosť, pretože túto vypíše pracovníčka za okienkom. Pokiaľ ste si rozširovali vodičské oprávnenie, potrebujete aj Váš starý vodičský preukaz. Pri podaní žiadosti uvediete Vaše mobilné telefónne číslo a na toto číslo Vám príde neskôr SMS oznam o tom, že Váš vodičský preukaz už máte pripravený v Martine na vyzdvihnutie. Priamo pri podaní žiadosti si Vás odfotografujú, preto žiadne fotografie nenoste. Pokiaľ ste skúšku vykonali pred dovŕšením veku 18 rokov a žiadate vydať vodičský preukaz ako 17-ročný, o vydanie v tomto prípade žiada zákonný zástupca a k tomuto úkonu potrebuje žiadosť o zapísanie spolujazdca do karty vodiča (nie vodičského preukazu) žiadateľa,

SPRÁVNE POPLATKY ZA VYDANIE VP

- výpis z evidenčnej karty vodiča (za každú stranu) – 1,50 €
- vydanie VP a MVP a ich rozšírenie – 6,50 €
- vydanie VP a MVP ako náhrady za odcudzený preukaz – 6,50 €
- vydanie VP a MVP ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený preukaz – 13,- €.

Pri vydávaní vodičského preukazu sa platí poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak sa vodičský preukaz vydáva urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.

PREVZATIE HOTOVÉHO VODIČSKÉHO PREUKAZU

Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný osobne prevziať vodičský preukaz a potvrdiť toto prevzatie a správnosť údajov svojím podpisom. Na tento úkon môže písomne splnomocniť inú osobu, pričom na plnomocenstve sa vyžaduje osvedčený vlastnoručný podpis držiteľa vodičského oprávnenia. Prevziať vodičský preukaz môže aj osoba blízka držiteľovi vodičského oprávnenia aj bez písomného plnomocenstva.

PRAKTICKÁ RADA:

Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Otvaracie-hodiny-OR-PZ-Martin.JPG Podmienky-vydania-V.O.1.JPG