ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VODIČSKÝ PREUKAZ “B” OD 17 ROKOV

Vek na získanie vodičského oprávnenia skupiny “B” sa od 01.11.2011 znížil na 17 rokov. Znamená to, že najneskôr v deň záverečných skúšok v autoškole sa požaduje minimálny vek 17 rokov. Takíto držitelia vodičského oprávnenia skupiny “B” môžu do dovŕšenia veku 18 rokov – najmenej však tri mesiace – viesť vozidlo skupiny “B” len v prítomnosti spolujazdca, ktorý má udelené vodičské oprávnenie skupiny “B” najmenej 10 rokov. Pozor však na to, že takéhoto spolujazdca musí schváliť zákonný zástupca maloletého vodiča a zapísať ho do žiadosti o zaevidovanie osoby sediacej na mieste vedľa vodiča. Zákonný zástupca môže tento zoznam spolujazdcov kedykoľvek pozmeniť či doplniť na evidencií vodičov – na pracovisku vodičských preukazov ( v Martine sa nachádza v budove Mestského úradu dolu na prízemí ). Spolujazdec musí mať pri sebe platný vodičský preukaz, nesmie byť pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok. Jeho úlohou je na mladého vodiča pôsobiť výchovne a preventívne. Vedenia vozidla bez kvalifikovaného a schváleného spolujazdca sa pokladá za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky. O vydanie vodičského preukazu pre žiadateľa, ktorý úspešne zložil skúšku vo veku 17 rokov, žiada jeho zákonný zástupca. K žiadosti prikladá tlačivo “Žiadosť o zaevidovanie spolujazdca do vodičského oprávnenia osoby mladšej ako 18 rokov”. Toto tlačivo si môžete vytlačiť z našej sekcie “stiahnite si” Pri prihlasovaní sa do kurzu v autoškole ho nepotrebujete. Potrebné je až k vybaveniu vodičského preukazu po úspešnej záverečnej skúške ! Doklady potrebné k vydaniu V.P. predkladá na pracovisku zákonný zástupca maloletého, ktorého prítomnosť je však nutná z dôvodu odfotografovania.

Tlacivo-na-zaevidovanie-spolujazdca-do-VP-osoby-mladsej-ako-18-rokov.JPG