ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TLACIVO NA LEK?RSKU PREHLIADKU PO UPLYNUT? PLATNOSTI

Pozor, toto tlacivo na lek?rsku prehliadku sa pou??va iba v pr?pade, ?e Va?a p?vodn? lek?rska prehliadka na ?iadosti o udelenie vodicsk?ho opr?vnenia stratila platnost, ci?e po uplynut? jedn?ho roka od d?tumu jej orazenia. Toto ist? tlacivo sa pou??va k vykonaniu presk??ania po z?kaze cinnosti.tlacte na biely papier form?tu A4

Tlacivo-na-lekarsku-prehliadku-po-uplynuti-platnosti-povodnej-LP.pdf Tlacivo-na-lekarsku-prehliadku-po-uplynuti-platnosti-povodnej-L.P.1.jpg Vzor-vyplnenia-tlaciva-na-L.P.-po-uplynuti-platnosti-povodnej-L.P.JPG