ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TLACIV? NA PRIHL?SENIE DO KURZU

Najd?le?itej?ie tlacivo, ktor? potrebujete mat potvrden? lek?rom, je ? ?iadost o udelenie vodicsk?ho opr?vnenia ?. Pozor ? lek?ri toto tlacivo nemaj?! Je form?tu A4, tlacen? obojstranne. Na titulnej strane je ?iadost o udelenie vodicsk?ho opr?vnenia a miesto na s?hlas z?konn?ho z?stupcu (len pri malolet?ch ?iadateloch). Na druhej strane je potvrdenie o v?sledku lek?rskej prehliadky a vyhl?senia potrebn? v den sk??ok. K zaradeniu do kurzu je potrebn? mat u? lek?rom potvrden? toto tlacivo. Hotov? tlacivo si m??ete zobrat z n?stenky, ktor? je vpravo od dver? na?ej ucebne na 4.poschod? v Dome Odborov Stroj?r na Vajansk?ho n?mest? v Martine. Otv?racie hodiny tejto budovy s? denne od 06:00 do 22:00. V?dy je tam pripraven?ch niekolko kusov pre V?s, pr?padne n?m zavolajte na 0905 664 476 a doruc?me V?m ho, pr?padne do in?ho okresu za?leme po?tou. Tlacivo si m??ete od n?s osobne prevziat v na?ej ucebni ka?d? pondelok, stredu a ?tvrtok od 16:30 do 18:00 hod. Vzor vyplnenia titulnej strany vid?te na obr?zku ni??ie.

Druh?m tlacivom je ?Prihl??ka do kurzu?, ktor? si bud vytlacte z na?ej sekcie ?stiahnite si? na biely papier form?tu A4 a vyp??te alebo ?plne stac?, ak V?m ho d?me na vyp?sanie my, a? ked n?m prinesiete lek?rom opeciatkovan? vy??ie uveden? ??iadost o udelenie V.O.?

Vzor-vyplnenia-prihlasky-do-kurzu.JPG Vzor-vyplnenia-ziadosti-o-udelenie-vodicskeho-opravnenia-strana-1.JPG Vzor-vyplnenia-ziadosti-o-udelenie-vodicskeho-opravnenia-strana-2.JPG