ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

STK+EK ( POZOR NA LEHOTY! )

NEBOLI STE NA TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLE VČAS?

Termíny technickej a emisnej kontroly je nutné dodržať! Inak môžete počítať s pokutou, dokonca aj pár rokov dozadu.

Ak máte pocit, že jeden-dva dni, alebo týždeň bez absolvovanej technickej alebo emisnej kontroly nehrajú veľkú rolu, mýlite sa. Ak s autom nejazdíte, pokutu od policajtov síce nedostanete, ale pokuta hrozí od Okresného úradu, dokonca aj niekoľko rokov dozadu.

Najprv zvykne zafungovať „zákon schválnosti“ keď sa vyberiete na kontrolu technického stavu, alebo kontrolu emisií po lehote, do ktorej platili tie doterajšie. Stačí, aby vás práve vtedy zastavili policajti a máte problém.

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku, alebo ak bolo vozidlo vyradené z evidencie, alebo z cestnej premávky. Ďalej ak vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej alebo emisnej kontrole. Policajt je oprávnený zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.“

Zväčša sa to teda končí zadržaním osvedčenie o evidencii a policajt zakáže ďalšiu jazdu. V takom prípade nesmiete auto použiť ani len na „dojazd“ na pracovisko technickej (emisnej) kontroly. Mali by ste použiť odťahovú službu. Lenže aj to vám bude na dve veci… Ak vám policajt zadrží osvedčenie o evidencii, stanica technickej kontroly (pracovisko emisnej kontroly) kontrolu nevykoná! Spomínaný doklad totiž treba povinne spolu s ďalšími predložiť pred začiatkom kontroly. Ak ich nemáte, lebo vám zadržali osvedčenie o evidencii, musíte predložiť potvrdenie polície spolu s kópiou originálneho dokladu. Preto je dobré mať kópiu dokladov pre istotu urobenú vopred.

DO HRY VSTUPUJE OKRESNÝ ÚRAD

Ak vozidlo nemá platnú technickú kontrolu, ide o správny delikt a príslušný okresný úrad je povinný prevádzkovateľovi vozidla uložiť pokutu 165 eur. Rovnako je to aj v prípade emisnej kontroly, kde je pokuta tiež vo výške 165 eur. Ak teda nemáte obe kontroly, vyjde vás váhanie na 330 eur. Nehovorte, že ste nemali kedy a kde absolvovať kontrolu. Môžete si vybrať z takmer 130 staníc technickej kontroly a 255 pracovísk emisnej kontroly. Tam sa vhodný termín určite nájde.

DOČASNE VYRADENÉ VOZIDLO NA KONTROLY NEMUSÍ, ALE…

Ak chcete svoje vozidlo dočasne vyradiť z premávky, ako prevádzkovateľ vozidla odovzdáte na dopravnom inšpektoráte tabuľky s evidenčným číslom spolu s dokladmi od vozidla (osvedčenie o evidencii časť I a časť II). Potom sa povinnosť podrobiť vozidlo technickej a emisnej kontrole na vozidlo nevzťahuje. Zároveň sa za vozidlo dočasne vyradené z premávky neplatí povinné zmluvné poistenie. Zmluvu však musíte zrušiť v poisťovni vy. Zároveň tak prídete o rôzne bonusy, ktoré ste nazbierali, alebo získali.

Ak okresný úrad zistí, že vozidlo pred dočasným vyradením nemalo platnú technickú a emisnú kontrolu, je povinný uložiť pokutu za porušenie povinností. Ak sa majiteľ vozidla rozhodne opäť ho prihlásiť, musí vozidlo samozrejme najprv absolvovať STK a EK.

POZOR NA TERMÍNY, MÔŽU SA VÁM VYPOMSTIŤ

Okresný úrad vám môže uložiť pokutu za zanedbanie včasného podrobenia sa technickej a emisnej kontrole s vozidlom. Môže totiž začať konanie o uložení pokuty prevádzkovateľom vozidiel za neplatnú technickú kontrolu vozidla alebo neplatnú emisnú kontrolu motorového vozidla do 6 mesiacov od momentu, keď sa o tom okresný úrad dozvedel a najneskôr do 5 rokov od vtedy, ako k porušeniu došlo.

Ak sa pýtate, či existuje nejaké tolerančné pásmo, kedy by vám mohol prižmúriť oko, ak ste absolvovali kontrolu napríklad len jeden deň po skončení platnosti tej predchádzajúcej, nemáme pre vás dobrú správu. „Každé vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť v ustanovených lehotách podrobené technickej a emisnej kontrole. Prevádzkovateľ vozidla je povinný tieto lehoty dodržať.! Čiže neexistuje žiadna tolerancia čo i len jedného dňa bez platnej TK alebo EK.

Vo vlastnom záujme si skontrolujte, či sa vám nebezpečne nepriblížil termín, dokedy vám platí technická kontrola. A nezabudnite pritom ani na emisnú kontrolu.