ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PRE LEK?ROV ? HARM.K?DY A VZORY

Vzor spr?vneho vyplnenia dokladu o lek?rskej prehliadke ?iadatela o udelenie vodicsk?ho opr?vnenia. Je to tituln? strana ?tvorstranov?ho otv?racieho aktu?lne pou??van?ho tlaciva form?tu A3 prelo?en?ho cez stred. ( cist? tlaciv? s? na na?ej n?stenke v Dome odborov Stroj?r v Martine na 4.poschod? vedla na?ej ucebne) Pod vzorom vyplnenia je zoznam harmonizovan?ch k?dov z vyhl??ky 9/2009 Z. z. Lek?rska prehliadka potvrden? na tomto tlacive m? platnost 12 mesiacov. Pokial po roku strat? platnost, nov? lek?rska prehliadka sa potvrdzuje u? na inom tlacive.

Tlacivo-na-lekarsku-prehliadku-po-uplynuti-platnosti-povodnej-LP.pdf Vzor-vyplnenia-prvej-strany-ziadosti-o-udelenie-V.O.JPG Vzor-vyplnenia-tlaciva-na-L.P.-po-uplynuti-platnosti-povodnej-L.P.JPG Harmonizovane-kody-1.JPG Harmonizovane-kody-2.JPG Harmonizovane-kody-3.JPG Harmonizovane-kody-4.JPG Harmonizovane-kody-5.JPG