ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

E-KOLOK A KOLKOVÉ ZNÁMKY

Klasické papierové kolkové známky sa od 01.01.2015 nepoužívajú. Nahradil ich elektronický kolok – lístok s QR kódom, ktorý sa dá zakúpiť v elektronickom terminále E-kolok. V Martine sa platobný terminál E-kolok nachádza v budove Okresného riaditeľstva PZ v MT na prízemí ( oproti krytej plavárni – evidencia motorových vozidiel… ). Elektronický kolkok v príslušnej hodnote podľa sadzobníka správnych poplatkov pre vodičské oprávnenia a vodičské preukazy si zakúpite v terminále E-kolok a odovzdáte v autoškole pred prihlásením na skúšku. Bez tohoto lístka s QR kódom a príslušnou kodnotou polícia žiadosť o vykonanie skúšky neprevezme.

Postup pri obsluhe platobného terminálu E-kolok: Zvolíte si úkon za ktorý potrebujete zaplatiť správny poplatok (vodičské oprávnenia-skúška….), ďalej zvolíte spôsob platby, buď v hotovosti, prípadne kartou alebo bezkontaktne, uhradíte požadovanú sumu a nakoniec si prevezmete vytlačený lístok s QR kódom, ktorý odovzdáte v autoškole pred prihlásením na skúšku.

Automat na E-kolky umožňuje aj zjednodušenú obsluhu pomocou kódu ID služby. Nemusíte sa k požadovanému poplatku preklikávať cez menu, ale stačí na úvodnej obrazovke zvoliť “vyhľadať platbu”, zadať kód (ID služby) a automat ihneď nájde požadovaný poplatok. Zoznam kódov a sadzobník poplatkov je v tabuľke, kód ID služby je vyznačený červenou farbou.

E-KOLKY-1.JPG E-KOLKY-2.JPG E-KOLKY-3.JPG E-KOLKY-4.JPG e-kolky-v-kiosku-v0.0.JPG len-platba-kartou-v0.0.JPG