ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

AUTOCVIČISKO V MARTINE

Používame autocvičisko s veľmi kvalitným povrchom (zámková dlažba) v uzavretom súkromnom areáli v Martine. Má veľkú rozlohu a je na ňom pripravená skúšobná dráha s rozloženými kužeľmi a červeno-bielo pruhovanými tyčkami. Nemusíte sa teda tlačiť v stiesnenom priestore, ani čakať, kým skončí niekto pred Vami. Na tomto autocvičisku budete robiť aj záverečné skúšky. Používame vozidlá Škoda FABIA typ II a III, s ktorými sa na cvičisku jazdí veľmi dobre, pretože majú malé rozmery, hydraulický posilňovač riadenia, nie príliš jemnú a citlivú spojku a na prejazd zákrut a parkovnie im stačí malý polomer zatočenia.

PRIEBEH SKÚŠKY NA AUTOCVIČISKU – OSOBNÉ VOZIDLO.

Na prejazd celej dráhy má žiadateľ celkový čas 10 minút, pričom nie je podmienkou zvládnuť každý spôsob parkovania na prvý pokus. To znamená, že ak na prvý krát nevojde do vyznačených parkovacích miest, môže sa opraviť a to aj opakovane. Pritom však nesmie dôjsť k žiadnemu kontaktu s tyčkami a kužeľmi alebo presiahnuť biele čiary. Pred začatím skúšky na autocvičisku stojí uzamknuté cvičné vozidlo zaparkované v priestore garáže o rozmeroch 2,8 x 5 m, ktorá je vytvorená zo siedmich kužeľov. Nadväzuje na ňu slalomová trať vytvorená zo štyroch kužeľov v jednej priamke, ktoré sú od seba vzdialené 1,5 násobok dĺžky cvičného vozidla. Slalomová trať má dĺžku 8 metrov. Žiadateľ začína skúšku prebratím kľúčov a odomknutím vozidla, nastavením sedadla a zrkadiel, zapnutím svetiel a bezp.pásov. Po naštartovaní vychádza z kolmého parkovania jazdou dopredu a pokračuje slalomovou jazdou pomedzi kužele. Za posledným kužeľom zastaví s vozidlom na vyznačenom mieste (obr.nižšie). Celkový čas 10 minút sa počíta od výjazdu z prvého parkovacieho miesta – garáže, nie od prebratia kľúčov.

Žiadateľ zaradí spiatočku a s vozidlom cúvaním zaparkuje na kolmé státie do vyznačeného parkovacieho miesta o rozmeroch 2,8 x 5 metrov, ktoré je vytvorené zo siedmich kužeľov. Potom s vozidlom vychádza z parkovacieho miesta jazdou doprava. Zaradí spiatočku a s vozidlom cúvaním zaparkuje podobným spôsobom do vyznačeného parkovacieho miesta – pozdĺžneho státia, ktoré má rozmery 2,5 x 6,5 metra a ktoré je vytvorené zo siedmich kužeľov (obr.nižšie).

Po zaparkovaní s vozidlom vychádza von z pozdĺžneho parkovacieho miesta a jazdu ukončí zacúvaním do vyznačeného priestoru garáže – kolmého parkovacieho miesta (obr.nižšie). Po zastavení vozidla vo vyznačenom priestore garáže, vypne motor a vozidlo zaistí proti pohybu zatiahnutím ručnej brzdy. Po vystúpení z vozidla ho uzamkne a kľúče odovzdá skúšobnému komisárovi, prípadne inštruktorovi. Pokiaľ žiadateľ splnil časový limit 10 minút a nedošlo k žiadnemu kontaktu s kužeľmi alebo tyčkami, prípadne vozidlo nepresahovalo cez biele čiary, skúška je hodnotená stupňom “prospel”. Pokiaľ by druhá časť skúšky – jazda v premávke, bola neúspešná, cvičisko už na ďaľšej skúške neopakuje.

PRIEBEH SKÚŠKY NA AUTOCVIČISKU – MOTOCYKEL

Pred začatím skúšky stojí motocykel zaparkovaný na čiare označenej písmenom A. Žiadateľ zdvihne motocykel z podpery a alebo stojanu a tlačí ho bez použitia motora smerom na čiaru označenú písmenom B. Náš cvičný motocykel Honda Hornet CB600F sa tlačí veľmi ľahko (nie je príliš ťažký a má nižšie umiestnené ťažisko) a zvládne to aj človek nižšej postavy a menšej hmotnosti. Po dotlačení motocykla na čiaru B žiadateľ naštartuje motor a s použitím prvého a druhého rýchlostného stupňa prejde prvý okruh mimo prekážok. Jazdu ukončí na čiare označenej písmenom B (obr.nižšie).

Druhý okruh začína rozjazdom motocykla z čiary B, pričom vykonáva slalomovú jazdu pomedzi kužele, ktoré sú od seba vzdialené na 2,5 násobok dĺžky motocykla. Nie je dovolené pomáhať si nohami, tieto musí mať žiadateľ neustále na stupačkách. Po dokončení slalomu sa otočí do protismeru tým, že urobí zákrutu vľavo v tvare písmena U. Následne prejde s motocyklom v priamom smere pomedzi vyznačenú dvojitú čiaru o dĺžke 5 metrov a šírke 0,5 metra. Potom vykoná jazdu v tvare číslice 8 a jazdu ukončí na čiare A, kde motocykel zastaví, vypne motor a motocykel oprie na stojan (obr.nižšie). Na slalome používame výhradne gumené reflexné dopravné kužele, ktoré sa v prípade kontaktu s motocyklom stlačia a nehrozí pád, ako to môže byť pri použití plastových či laminátových kužeľov.

Pokiaľ nedošlo k žiadnemu kontaktu s kužeľmi, žiadateľ neprešiel motocyklom cez biele čiary a vykonal jazdu bez položenia nôh dolu zo stupačiek počas jazdy, skúška je hodnotená stupňom “prospel”. Pokiaľ by druhá časť skúšky – jazda v premávke, bola neúspešná, cvičisko už na ďaľšej skúške žiadateľ neopakuje.

Cvicisko-Podhaj-1.JPG Cvicisko-auto-1.JPG Cvicisko-auto-2.JPG Cvicisko-auto-3.JPG Cvicisko-motocykel-1.JPG Cvicisko-motocykel-2.JPG