ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VÝSTRAŽNÝ TROJUHOLNÍK

Výstražný trojuholník je súčasťou povinnej výbavy osobného motorového vozidla. V prípade nehody, výmeny kolesa alebo inej nečakanej situácie Vám môže zachrániť život alebo predísť ďalšej kolízii. Aký výstražný trojuholník zvoliť a kde ho umiestniť?

Úlohou trojuholníka je predovšetkým upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo. Voľte teda stabilný výstražný trojuholník, ktorý nepodľahne vzduchovej vlne od prechádzajúcich vozidiel alebo kamiónov. Na trhu je množstvo rôznorodých výrobkov, voľte tie s hmotnosťou nad 1 kg. Vhodné sú tiež trojuholníky s kovovými opierkami, prípadne tie s vyvýšenou konštrukciou. Šetriť a kúpiť najlacnejší trojuholník sa nemusí oplatiť.

Keď sa vozidlo stane prekážkou v cestnej premávke, vodič má zo zákona povinnosť zabezpečiť umiestnenie výstražného trojuholníka v dostatočnej vzdialenosti od miesta prekážky a v čo najkratšom čase od vzniku udalosti.

Zákon 8/2009 o cestnej premávke, paragraf 24 hovorí:

“Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo na náklade alebo v dôsledku dopravnej nehody, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej 50 m za vozidlom a na diaľnici a rýchlostnej ceste najmenej 100 m za vozidlom. V obci môže byť táto vzdialenosť, ak to vyžadujú okolnosti, kratšia. Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť aspoň v čase, kým umiestni trojuholník na vozovke.”

V členitom teréne by mal byť výstražný trojuholník umiestnený ešte pred zákrutou alebo pred horizontom. Trojuholník neumiestňujte do stredu cesty, ale ku kraju vozovky! Autá ho tým nemusia obchádzať do protismeru, prípadne zhodiť. Po odstránení nehody nezabudnite trojuholník zobrať so sebou. V stresových situáciách nato vodiči často zabúdajú.

Autoškola BORIS Vám praje veľa šťastných kilometrov bez nutnosti použiť výstražný trojuholník.