Stiahnite si

          Tu nájdete prihlášky, žiadosti a rôzne daľšie užitočné súbory. Kliknite vždy na fialový link a otvorí sa Vám požadovaný súbor v PDF.  V náhľadoch vidno ako tlačivo vyzerá, prípadne vzor jeho vyplnenia. Po kliknutí naň sa obrázok zväčší. Všetky dokumenty sú aktuálne, naposledy boli aktualizované dňa 14.07.2016


>>> Prihláška do kurzu, súbor PDF, formát A4  – tlačte na biely papier formátu A4

Tlačivo na prihlášku do kurzu1Vzor vypísania prihlášky do kurzu


          Pozor, toto tlačivo je nutné tlačiť obojstranne, stranu 1 a stranu 2 ! Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia - nové tlačivo (aktuálne od 01.07.2016) – tlačte obojstranne na biely papier formátu A4, stranu 1 a stranu 2.

>>> Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, strana 1, súbor PDF  

>>> Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, strana 2, súbor PDF 

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, strana 1

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, strana 2

 


          Pozor, toto tlačivo na lekársku prehliadku sa používa iba v prípade, že Vaša pôvodná lekárska prehliadka na žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia stratila platnosť, čiže po uplynutí jedného roka od dátumu jej orazenia. Toto isté tlačivo sa používa k vykonaniu preskúšania po zákaze činnosti. >>> Tlačivo na lekársku prehliadku po uplynutí platnosti, súbor PDF, formát A4 - tlačte na biely papier formátu A4

Tlačivo na lekársku prehliadku po uplynutí platnosti pôvodnej L.P.1 Vzor vyplnenia tlačiva na lekársku prehliadku po uplynutí platnosti pôvodnej L.P.1


>>> Žiadosť o zaevidovanie spolujazdca do VP osoby mladšej ako 18 rokov, súbor PDF, formát A4  - tlačte na biely papier formátu A4


>>> Tlačivo “Správa o nehode”, súbor PDF, formát A4  >>> Informácie o vyplnení a použití tlačiva “Správa o nehode”, súbor PDF, formát A4


>>> Karta prvej pomoci, súbor PDF, formát A4 - tlačte na farebnej tlačiarni na biely papier A4


>>> 381/2012 – Vyhláška 381/2012 z 21.11.2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 9/2009

>>> 68/2012 - Zákon 68/2012 z 31.01.2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009 a ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z.

>>> 313/2011 - Zákon 313/2011 z 13.09.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009

>>> 361/2011 - Vyhláška 361/2011 z 12.10.2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 9/2009

>>> 119/2011 - Zákon 119/2011 z 24.03.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009 a 145/1995

>>> 130/2010 – Vyhláška 130/2010 z 23.03.2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 9/2009

>>> 413/2010 – Vyhláška 413/2010 z 20.10.2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 9/2009

>>> 144/2010 – Zákon 144/2010 z 03.03.2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009

>>> 8/2009 – Zákon 8/2008 z 03.12.2008 o cestnej premávke

>>> 9/2009 - Vyhláška 9/2008 (stav k 01.01.2014), ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke


>>> Kategórie vozidiel, súbor PDF, formát A4


 

 
 

Autoškola Boris s.r.o. 2006-2018 © - vytvorilo FINE - tvorba www stránok