Kurz skupiny “A nad 35 kW”

           Ponúkame a organizujeme kurzy na získanie vodičského oprávnenia skupiny “A nad 35 kW “, čiže na motocykel s výkonom presahujúcim 35 kW (motocykel bez obmedzenia). Urobíme všetko pre to, aby ste mohli čím skôr vychutnávať neopakovateľlný pocit slobody na dvoch kolesách.

Podmienky zaradenia do kurzu

 • absolvovať lekársku prehliadku a priniesť nám o tomto potvrdenie (potvrdí lekár na titulnej strane žiadosti o udelenie V.O.) – tu je vzor správneho vyplnenia,
 • vek pri prihlásení nie je stanovený, v deň skúšok je však potrebné mať 24 rokov (nakoľko kurz môže trvať max.12 mesiacov, minimálny vek pri prihlásení je týmto nepriamo určený)
 • nie je potrebné byť držiteľom vodičského preukazu (ani na menšie výkony motocyklov, ani na auto)
 • nemať uložený zákaz činnosti (zákaz viesť motorové vozidlo – ľudovo nazývaný “odklad”)
 • nevlastniť už vodičský preukaz vydaný v SR, prípadne inej krajine E.U., ktorý by už obsahoval skupinu A nad 35 kW (obmedzenie duplicity – jeden mi zadržia, urobím si druhý… :-)
 • byť zdravotne a psychicky spôsobilý na vedenie jednostopého vozidla,

Ako sa zapísať do autoškoly?

 • najlepšie je prísť osobne do Domu Odborov Strojár v Martine, 4.poschodie – každý pondelok, stredu a štvrtok od 16:30 hod. do 18:00 hod.
 • telefonicky na čísle 0905 664 476,
 • mailom:  info@autoskolaboris.sk,
 • cez facebook: Boris Hrozienčik - napíšte mi správu, prípadne si ma pridajte do priateľov a dohodneme sa na daľšom postupe,
 • správou cez  ICQ: 324-910-949 alebo skype: boris.hroziencik
 • online prostredníctvom nášho online formulára

Po zapísaní sa do kurzu Vám včas oznámime termín najbližšieho otváraného kurzu.

Tlačivá

K zápisu do kurzu je potrebné nám odovzdať vyplnené tlačivo “Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia”. Vzor správneho vyplnenia tlačiva je tu. Na tomto tlačive sa posudzuje aj zdravotná spôsobilosť uchádzača o vodičské oprávnenie. Tlačivo musí byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované všeobecným praktickým lekárom, alebo lekárom pre deti a dorast. Pečiatka musí byť čitateľná. Toto tlačivo nájdete aj na našej nástenke v Strojári na 4.poschodí (budova je otvorená denne od 06:00 do 22:00 hod.), – môžete si ho odtiaľ zobrať, vždy je tam pripravených viac kusov, prípadne pri záujme o kurz Vám ho doručíme osobne, prípadne do iného okresu aj poštou, alebo ak máte tlačiareň formátu A3, môžete si ho vytlačiť aj z našej stránky podľa inštrukcií v sekcií “Stiahnite si”.

Dĺžka kurzu (maximálne 12 mesiacov)

Ako dlho bude trvať Váš kurz, záleží predovšetkým od Vás. Môžete jazdiť trebárs iba raz za týždeň a robiť vodičák pomaličky, no doba kurzu sa tým značne predĺži. Alebo môžete mať jazdy intenzívnejšie za sebou, trebárs aj každý deň a skončiť kurz tak rýchlo, ako sa len bude dať. Pri dodržaní všetkých platných ustanovení a absolvovaní kompletnej povinnej prípravy je najkratšia možná doba zhruba 30 dní. Zvyčajne štandardný kurz vodičského preukazu skupiny “A nad 35 kW” trvá 6 týždňov, no presná dĺžka závisí hlavne od Vás. ( …a počasia :-) Pozor však na to, že od 19.01.2013 platí zmena, ktorá znie “Trvanie vodičského kurzu je najviac 12 mesiacov odo dňa začatia kurzu”. Po uplynutí tejto lehoty, musí byť Váš kurz ukončený, čiže buď vydaním osvedčenia o tom, že ste absolvovali kompletnú prípravu a kurz úspešne ukončili, prípadne vyradením bez vydania osvedčenia o ukončení, čím Vám získaná časť prípravy prepadá a v prípadnom novom kurze treba absolvovať všetko od začiatku. Pozor na to, že zákon nepripúšťa žiadnu možnosť predĺženia kurzu, aj keby ste boli dlhodobo chorí, vo výkone trestu, prípadne mali iné hoci aj vážne dôvody. Teoretická príprava trvá približne mesiac, na cesty môžete ísť zhruba po dvoch týždňoch od jej začatia.
Výcvik vodičov v autoškole pozostáva z dvoch základných častí: teoretickej a praktickej. Od januára 2008 môžete získať vodičák len vtedy, ak ste absolvovali aj kurz prvej pomoci.

Teoretická príprava

Teoretická výučba u nás prebieha formou prednášok 3x do týždňa. Býva vždy v pondelok, stredu a štvrtok, v čase od 16:30 hod. Teórie sa uskutočňujú v priestoroch autoškoly BORIS v Dome odborov Strojár v Martine.

Vyučujeme za pomoci projektora a máme aj interaktívny počítačový systém OnFinity, ktorý uľahčuje vysvetľovanie pravidiel cestnej premávky. Počas výcviku v našej autoškole si môžete zadarmo zapožičať učebnice pravidiel cestnej premávky, skúšobné testy, prípadne aj daľšie študijné materiály (aj v elektronickej podobe).

Osnova teoretickej prípravy zahŕňa tieto oblasti:

 • pravidlá cestnej premávky
 • konštrukcia a údržba jednostopého vozidla
 • teória vedenia jednostopého vozidla
 • zásady bezpečnej jazdy
 • záverečné opakovanie s preskúšaním testov

Praktický výcvik

Praktický výcvik obsahuje tieto aktivity:

 • oboznámenie sa s jednostopým vozidlom
 • autocvičisko
 • individuálne jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky
 • individuálne jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu

Praktické jazdy

Pred jazdami v cestnej premávke si najskôr vyskúšate jazdu na motocykli na rovnej asfaltovej ploche s vylúčením dopravy. Naučíte sa prejsť jednoduchú prekážkovú dráhu vrátane slalomu pomedzi kužele a takisto aj tlačiť motorku popri sebe. Čaká Vás oboznámenie sa s ovládaním vozidla a nácvik úkonov, ktoré predchádzajú jazdám v premávke, na ktorých jazdíte na motocykli spolu s inštruktorom.

Používame výstražné oranžové vesty s nápisom “AUTOŠKOLA” a na komunikáciu používame špičkový BT systém SENA 20S a SENA 10C s kamerou, takže nemusíme po sebe nezmyslene kričať cez prilby. Tieto máme výhradne kvalitné a značkové (Shark RSI, Shark EvoLine 3 a Nolan 104). Naša Honda Hornet CB600F je pravidelne servisovaná, obutá na pneu Michelin Pilot Road 2CT, má digitálny ukazovateľ zaradenej rýchlosti Engear od Starlane a kôli vyššej bezpečnosti mierne hlučnejší výfuk Viper. Vaším inštruktorom budem výhradne ja, Boris Hrozienčik. ( www.motoride.sk - profil 1, profil 2  ) Od svojich 15 rokov jazdím na motocykloch rôznych značiek a výkonov. Najskôr to boli Simson S51 Enduro a Simson S51 Electronic, potom MZ ETZ 150 a MZ ETZ 250, či Jawa 350/639. Neskôr Honda CBR250RR, potom Honda CBR600RR. V súčasnosti vo svojom súkromí jazdím na Honde CBR1000RR Fireblade (REPSOL) a na ťažkom krížniku ciest – Suzuki Intruder VL1500LC. S prácou inštruktora na motocykli mám 16 ročné skúsenosti a viem poradiť aj s daľšími vecami, ktoré začínajúci motorkár môže potrebovať – výber vhodnej motorky, oblečenia, prilby atď., prípadne doporučím osvedčené firmy, kde si tieto veci zadovážite.  ( v niektorých majú pre našich žiakov výrazné zľavy… :-)

A čo je dôležité, nikto nebude po Vás kričať, či hnevať sa, pokiaľ všetko nepôjde hneď tak, ako je k získaniu vodičáku potrebné. :-) 

Výcvik v premávke sa začína na jednoduchých a rovných cestách. Náročnosť premávky a trasy sa počas výcviku so zdokonaľovaním Vašich schopností postupne stupňujú. Ku koncu výcviku budete vedieť samostatne riešiť všetky križovatky, orientovať sa trebárs na kruhovom objazde a mať schopnosti viesť jednostopové vozidlo sám bez pomoci a zásahov inštruktora.

Praktický výcvik prebieha na motocykli HONDA Hornet CB600F,  ktorá sa nám pre tento účel veľmi osvedčila, hoci má pre naše účely vyšší výkon, no na druhej strane perfektnú a ľahkú ovládateľnosť a malú hmotnosť, ktorú oceňujú hlavne žiadateľky o vodičák na motocykel bez obmedzenia. Čas a miesto stretnutia na jazdu je vždy na vzájomnej dohode s autoškolou. Jazdíme celý deň, a to aj cez víkendy a sviatky. Jazdy sa uskutočňujú v uliciach Martina, Vrútok a okolia. Tieto lokality poskytujú ideálne podmienky  na výcvik budúcich vodičov. Jazdí sa predovšetkým po mestských komunikáciach a križovatkách, ktorých zvládnutie prispeje k Vášmu rozvoju a získavaniu skúseností. Jazdy typu “Martin – Turč.Teplice” s nami teda zrejme neabsolvujete, hoci jazdu po dlhej rovnej komunikácií v rozumnej miere áno. Intenzita martinskej dopravy nie je až tak slabá, aby ste si nemohli vyskúšať aj jazdu v hustej premávke, no nie je až tak silná, aby ste svoju jazdu prestáli v kolónach, ako to môže byť v čase dopravnej špičky vo veľkých mestách.

Noste prosím so sebou na každú jazdu svoj občiansky preukaz a zápisník praktického výcviku. A samozrejme treba prísť oddýchnutý a spôsobilý… :-)

Po absolvovaní predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby, môže byť Váš výcvik oficiálne ukončený a zabezpečíme Vám čo najrýchlejšie termín skúšok.

Prajeme Vám veľa šťastia a pohodu na skúškach ! :-)

 
 

Autoškola Boris s.r.o. 2006-2017 © - vytvorilo FINE - tvorba www stránok