Odôvodnenie neúčasti žiadateľa na skúške

Odôvodnenie neúčasti žiadateľa na skúške.boris.pdf