Tlačivá na prihlásenie do kurzu

        Najdôležitejšie tlačivo, ktoré potrebujete mať potvrdené lekárom, je ” Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia “. Pozor – lekári toto tlačivo nemajú! Je formátu A4, tlačené obojstranne. Na titulnej strane je žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia a miesto na súhlas zákonného zástupcu (len pri maloletých žiadateľoch). Na druhej strane je potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky a vyhlásenia potrebné v deň skúšok. K zaradeniu do kurzu je potrebné mať už lekárom potvrdené toto tlačivo. Môžete si ho aj vytlačiť z našej stránky v sekcií “stiahnite si”Hotové tlačivo si môžete zobrať z nástenky, ktorá je vpravo od dverí našej učebne na 4.poschodí v Dome Odborov Strojár na Vajanského námestí v Martine. Otváracie hodiny tejto budovy sú denne od 06:00 do 22:00. Vždy je tam pripravených niekoľko kusov pre Vás, prípadne nám zavolajte na 0905 664 476 a doručíme Vám ho, prípadne do iného okresu zašleme poštou. Tlačivo si môžete od nás osobne prevziať v našej učebni každý pondelok, stredu a štvrtok od 16:30 do 18:00 hod. Vzor vyplnenia titulnej strany vidíte na obrázku nižšie.

  


Vzor vyplnenia žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia, strana 1


Vzor vyplnenia žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia, strana 2


       

                 Druhým tlačivom je “Prihláška do kurzu”, ktorú si buď vytlačte z našej sekcie “stiahnite si” na biely papier formátu A4 a vypíšte alebo úplne stačí, ak Vám ho dáme na vypísanie my, až keď nám prinesiete lekárom opečiatkovanú vyššie uvedenú “Žiadosť o udelenie V.O.”

Vzor vyplnenia prihlášky do kurzu akt.nov.2014.jpg.

 
 

Autoškola Boris s.r.o. 2006-2018 © - vytvorilo FINE - tvorba www stránok