KOMPLETNÁ ZBIERKA POLICAJNÝCH TESTOV

Tu si môžete preveriť Vaše vedomosti z pravidiel cestnej premávky formou písomných testov. Číslovanie testov, poradie otázok a ich znenie je zhodné s policajnými testami, jediný rozdiel je v tom, že na našich testoch máte číslo testu napísané, no na policajných je zakódované, aby sa predišlo použitiu nedovolených pomôcok. Plný počet bodov je 55, pre úspešné absolvovanie testu skupiny A a B je potrebné získať 50 bodov, na skupinu C je potrebné získať 53 bodov. Čas na vypracovanie testu na skúške je 20 minút.Vzor vyplňovania testu na skúške je TU. Veľa šťastia!

ONLINE TESTY

Policajné testy 1 – 35 pre skupiny A a B

Policajné testy 36 – 60 pre skupiny C, D, T

PDF TESTY

Policajné testy 1 – 35 pre skupiny A a B

Policajné testy 36 – 60 pre skupiny C, D, T

Testy v anglickom jazyku 01 – 35 pre skupiny A, B