Dokumenty na stiahnutie

Tu nájdete všetky potrebné dokumenty na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

- PRIHLÁŠKA DO KURZU

tlačte na biely papier formátu A4

- ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

POZOR! Tlačte obojstranne na biely papier formátu A4, stranu 1 a stranu 2.

- TLAČIVO NA LEKÁRSKU PREHLIADKU PO UPLYNUTÍ PLATNOSTI

Pozor, toto tlačivo na lekársku prehliadku sa používa iba v prípade, že Vaša pôvodná lekárska prehliadka na žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia stratila platnosť, čiže po uplynutí jedného roka od dátumu jej orazenia. Toto isté tlačivo sa používa k vykonaniu preskúšania po zákaze činnosti.tlačte na biely papier formátu A4

- ŽIADOSŤ O ZAEVIDOVANIE SPOLUJAZDCA DO VP OSOBY MLADŠEJ AKO 18 ROKOV

Tlačte na biely papier formátu A4

- TLAČIVO "SPRÁVA O NEHODE”

Informácie o vyplnení a použití tlačiva “Správa o nehode”

- KARTA PRVEJ POMOCI

Tlačte na biely papier formátu A4

- KATEGÓRIE VOZIDIEL

Kategórie vozidiel

- ZÁKONY A VYHLÁŠKY

381/2012 - Vyhláška 381/2012 z 21.11.2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 9/2009

68/2012 - Zákon 68/2012 z 31.01.2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009 a ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z.

313/2011 - Zákon 313/2011 z 13.09.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009

361/2011 - Vyhláška 361/2011 z 12.10.2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 9/2009

119/2011 - Zákon 119/2011 z 24.03.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009 a 145/1995

130/2010 – Vyhláška 130/2010 z 23.03.2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 9/2009

413/2010 – Vyhláška 413/2010 z 20.10.2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 9/2009

144/2010 – Zákon 144/2010 z 03.03.2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009

8/2009 – Zákon 8/2008 z 03.12.2008 o cestnej premávke

9/2009 - Vyhláška 9/2008 (stav k 01.01.2014), ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke